Sign in to follow this  
tyct

[Truyện gay audio] Ngày mai sẽ là một ngày mới!

Recommended Posts

"Thế tại sao có khi Mi lại như muốn khóc?"

ngay+mai.jpg

"Chắc vì cách cảm nhận bài hát của You và I giống nhau. Tình yêu, nhất là tình yêu đồng tính khiến người ta vừa hạnh phúc lại vừa phấp phỏng về tương lai. Nó bấp bênh và mỏng mảnh quá. Nắng tắt, chiều tàn và tình có thể ra đi lúc nào không biết..." 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this